khích lệ
Phần thưởng cho con

Phần thưởng cho con

Vào dịp cuối năm học, bên cạnh phần thưởng nhận được từ nhà trường khi đạt kết quả tốt, nhiều học sinh còn được cha mẹ khích lệ thêm bằng những món quà. Việc khen thưởng con cái ở mỗi gia đình cũng có những sắc thái riêng.

Biến cố biến hình

Biến cố biến hình Biến cố Chúa Kitô biến hình, con người trở nên sáng láng tốt lành, lan tỏa ra cả y phục, ảnh hưởng tới ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan - xảy ra trên núi sau thời gian Chúa cho các môn đệ biết Ngài sẽ lên Giêrusalem chịu chết và Thánh Phêrô can ngăn.

Gieo niềm hy vọng

Gieo niềm hy vọng Trong cuộc sống nhiều cạnh tranh, lắm áp lực, đa đoan khó lường, những hoàn cảnh khó rất cần và luôn cần một ngọn lửa hy vọng để sinh tồn, phấn đấu, hướng đến chân – thiện – mỹ…

Giúp con phát triển năng khiếu

Giúp con phát triển năng khiếu Hầu như mỗi người ta đều có một sở trường, năng khiếu nào đó và thường bộc lộ ra từ nhỏ. Phát hiện và giúp mầm non phát triển năng khiếu là cách mà các bậc cha mẹ ấp ủ cho con cái trên bước đường đời mai sau.

Thái độ khích lệ người ngoại đạo Chúa của Đức Giê-su

Thái độ khích lệ người ngoại đạo Chúa của Đức Giê-su Sự bình an tùy thuộc rất nhiều ở cái nhìn. Nhìn mình và nhìn người khác với kiêu căng, sẽ làm mất bình an cho mình và cho người khác. Trái lại nhìn người khác và nhìn mình với khiêm tốn, sẽ đem lại cho mình và người xung quanh một bầu khí bình an nhẹ nhàng.