kiếm sống
Người lao động và những ước mơ bình dị

Người lao động và những ước mơ bình dị

Bỏ lại đồng ruộng để lên thành phố tìm việc, nhiều người mang trong mình không ít hoài bão. Tuy nhiên, cuộc sống bon chen ở phố thị khiến người lao động dần chấp nhận mọi điều khó khăn hơn mình tưởng.