Là phú ông hay Lazarô?

Là phú ông hay Lazarô? Sáu năm trước, ngày 14.9.2010, ông Jacques Diouf, Giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là FAO, đã công bố bản tường trình 2010 liên quan tới nạn đói trên thế giới.