Người đầu tiên ghi nhận công trình của linh mục Ðặng Ðức Tuấn

Người đầu tiên ghi nhận công trình của linh mục Ðặng Ðức Tuấn Đó là học giả Petrus Trương Vĩnh Ký, sinh năm 1837 tại Cái Mơn, tỉnh Vĩnh Long, kém linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn 31 tuổi.

Linh mục Ðặng Ðức Tuấn được trọng dụng nhờ bản điều trần

Linh mục Ðặng Ðức Tuấn được trọng dụng nhờ bản điều trần Trong số báo CGvDT 2176, chúng tôi có đề cập đến các bản điều trần của linh mục Gioakim Ðặng Ðức Tuấn. Tuần này, xin nói rõ thêm về nhân vật rất uyên bác này.

6 Bản Ðiều Trần của linh mục Gioakim Ðặng Ðức Tuấn

6 Bản Ðiều Trần của linh mục Gioakim Ðặng Ðức Tuấn Từ trước tới giờ, khi nghe đến những “Bản Điều Trần”, chúng ta thường nghĩ ngay tới tác giả Nguyễn Trường Tộ, nhưng ít có ai ngờ những bản Điều Trần của linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn còn có trước nữa.