Đòi hỏi mục vụ

Đòi hỏi mục vụ Có nhiều dịp trao đổi với nhau, chúng tôi biết rằng, tại giáo phận thành phố, có nhà hưu dưỡng các linh mục Chí Hòa, các nhà hưu dưỡng linh mục gốc địa phận ngoài Bắc như Hà Nội, Phát Diệm, Bùi Chu, Bắc Ninh; ngoài ra còn có nhà hưu của các dòng tu nam nữ

Thêm những suy nghĩ về đời hưu

Thêm những suy nghĩ về đời hưu Sau những bài viết về tuổi già và việc hưu dưỡng của linh mục tu sĩ trong giáo phận TPHCM trên báo CGvDT số 2026, nhiều độc giả đã chia sẻ thêm suy nghĩ về một vấn đề nhân ái được không ít người quan tâm.

Một cuộc sống riêng tư thanh thản

Một cuộc sống riêng tư thanh thản Tại các nhà hưu, chúng tôi nhận ra các ngài có một cuộc sống thanh thản và nhiều khoảng thời gian để suy tư, chiêm niệm...

Cần một không gian hưu dưỡng

Cần một không gian hưu dưỡng Giáo luật 1983 nêu rõ: Khi được 75 tuổi trọn, cha sở được yêu cầu đệ đơn từ chức lên giám mục giáo phận; chính giám mục cứu xét mọi hoàn cảnh về cá nhân và nơi chốn và sẽ quyết định chấp nhận hoặc khoan giãn việc từ chức.