TÔI ÐÃ SỐC KHI HAY TIN ÐỨC TỔNG RA ÐI

TÔI ÐÃ SỐC KHI HAY TIN ÐỨC TỔNG RA ÐI (Bài trả lời phỏng vấn Báo CGvDT của cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Ðại diện TGP.TPHCM)

Họ đạo Chánh tòa Sài Gòn có cha sở mới

Họ đạo Chánh tòa Sài Gòn có cha sở mới Linh mục Tổng Đại diện TGP.TPHCM Inhaxiô Hồ Văn Xuân đã được bổ nhiệm làm cha sở họ đạo Chánh tòa Sài Gòn, thay thế cha G.B Huỳnh Công Minh đến tuổi nghỉ hưu.

40 năm âm thầm phục vụ

40 năm âm thầm phục vụ Ngày 15.6.2015, cha Tổng Đại diện giáo phận TPHCM Inhaxiô Hồ Văn Xuân sẽ mừng kỷ niệm chặng đường 40 năm linh mục. Ngài là người có nhiều đóng góp cho TGP. TPHCM nói riêng và Giáo hội Việt Nam nói chung.