Tin mới

Phải loan Tin Mừng như thế nào?
Phải loan Tin Mừng như thế nào?
Trong cuộc sống ngày nay, con người trở nên thực dụng với những vật chất trước mắt, quên đi những lợi ích thiêng liêng, mà dù có tiền trăm bạc vạn cũng không thể mua được. Một vài suy nghĩ nhỏ bé sau đây mong góp phần nhỏ vào sự...
Phải loan Tin Mừng như thế nào?
Phải loan Tin Mừng như thế nào?
Trong cuộc sống ngày nay, con người trở nên thực dụng với những vật chất trước mắt, quên đi những lợi ích thiêng liêng, mà dù có tiền trăm bạc...