13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P7)

13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P7) Nhân dịp lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cử hành Đức Giêsu “bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga, 6.51) là của nuôi cho sự đói khát đời sống vĩnh cửu của chúng ta, là sức mạnh trên nẻo đường đi của chúng ta.

Sống từng ngày trong tư cách là con Chúa

Sống từng ngày trong tư cách là con Chúa Với chúng ta hôm nay, trong đức tin của người Công giáo, chúng ta hiểu bởi vì chúng ta đón nhận Lời Chúa, sống trong truyền thống của Giáo hội và được giáo dục trong đức tin của gia đình Công giáo....