mô hình
Ba kiểu mẩu kiến trúc nhà thờ trong lịch sử

Ba kiểu mẩu kiến trúc nhà thờ trong lịch sử

Ban đầu, các môn đệ của Chúa Kitô và các tín hữu thường tham dự phụng tự (Phụng vụ Lời Chúa) tại đền thờ Giêrusalem (x. Cv 2, 46; 3, 1; 5, 12. 42; 21, 26-30; 22, 17) hoặc trong các Hội đường Do Thái.

Tòa Thánh bằng Lego độc nhất vô nhị

Tòa Thánh bằng Lego độc nhất vô nhị Cha Bob Simon thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) kể lại ban đầu, “dự án xây dựng” chỉ là một thách thức đối với bản thân, nhưng khi kết thúc lại trở thành cuộc hành trình của đức tin.

Roma Thành phố vĩnh cửu

Roma  Thành phố vĩnh cửu Vaticano chỉ là nơi các vị Giáo Hoàng cư ngụ từ năm 1377 và trước khi giáo triều được chuyển sang Avignon (1309-1377), miền Nam nước Pháp, dinh của các vị Giáo Hoàng tọa lạc tại Laterano.