năng lực
Kém, mệt ?...

Kém, mệt ?...

Gần đây, người ta nghe nhiều những lời phân bua, đổ thừa cho sự “kém” và “áp lực” trong ngành y khi có các sự cố, chẳng hạn như trong vụ thiếu trách nhiệm để một học sinh bị cưa chân oan uổng ở Đắc Lắc

Truyền đạt Tin mừng

Truyền đạt Tin mừng Ngày 4.12.1963, Công đồng Vaticanô II công bố Sắc lệnh Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica) và từ 50 năm nay, hằng năm Giáo hội đều dành một ngày nhắc nhở các tín hữu lưu tâm đến lĩnh vực này.