Thiên Chúa ở khắp mọi nơi

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi Thiên Chúa ở khắp mọi nơi có nghĩa là Ngài siêu vượt mọi giới hạn không gian và hiện diện với trọn đầy thực thể của Ngài ở mọi nơi theo cách thế khác nhau.

Từ nhà thương đến nhà Chúa

Từ nhà thương đến nhà Chúa Vốn là một bác sĩ ngoại đạo, cuộc đời thánh hiến đã đến với cha Augustinô Nguyễn Viết Chung, Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (CM) từ những dấu ấn khó phai.

Lấy việc bác ái làm đầu

Lấy việc bác ái làm đầu Ngày ấy, khi còn rất trẻ, bà đã phát tâm làm từ thiện. Lúc 15 - 16 tuổi, mỗi lần đi chặt củi, bán được một cắc hay vài xu, bà chắt góp lại để dành cho người nghèo

Gieo niềm vui Tin Mừng

Gieo niềm vui Tin Mừng Có thể nói, văn hóa gặp gỡ có sự tương đồng với công việc loan báo Tin Mừng. Trong những thông tin, những giây phút gặp gỡ, mỗi Kitô hữu luôn ý thức sứ mệnh gieo niềm vui Tin Mừng cho nhân thế.