Ngoại tình
Người Samaria

Người Samaria

Samaria là tên của vương quốc miền bắc. Theo 1V 21,1, toàn vương quốc phía bắc được gọi theo tên của thủ đô, giống như Giêrusalem với vương quốc Giuđa (x. 1V 18,1-6; 2V 17,24 23,19; Gr 31,5).

Ngoại tình, tội

Ngoại tình, tội Tội ngoại tình là sự bất trung giữa vợ chồng: Khi hai người nam nữ, trong đó ít nhất một người đã kết hôn, quan hệ tình dục với nhau thì cả hai phạm tội ngoại tình.

Nhật ký Đức Giêsu P15

Nhật ký Đức Giêsu P15 Ngoại tình là một trọng tội, nhưng khinh dể người ngoại tình thì tội nặng hơn. Loại trừ người tội lỗi là vô ích. Cứu vớt người tội lỗi là tất cả.

Chồng chết

Chồng chết Ngoại tình là một trọng tội, là khởi đầu của biết bao nhiêu nỗi bất hạnh đổ xuống trên một gia đình. Em hãy nghĩ đến người đối tác của Em. Vợ anh ta sẽ phải khóc vật vã. Vợ chồng Em nặng lời nhau, chửi mắng nhau. Một bầy con ngơ ngác, oà khóc theo mẹ.