Tin mới

Các Thánh đường nổi tiếng ở Pháp: NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ĐỨC BÀ PARIS
Các Thánh đường nổi tiếng ở Pháp: NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ĐỨC BÀ PARIS
“Mỗi mặt một viên đá của nhà thờ Đức Bà là một trang, không chỉ là trang sử của đất nước nước này, mà còn là trang sử khoa học và nghệ thuật”.
Các Thánh đường nổi tiếng ở Pháp: NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ĐỨC BÀ PARIS
Các Thánh đường nổi tiếng ở Pháp: NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ĐỨC BÀ PARIS
“Mỗi mặt một viên đá của nhà thờ Đức Bà là một trang, không chỉ là trang sử của đất nước nước này, mà còn là trang sử khoa học...