nước mắt vui mừng
Nhật ký Đức Giêsu P6

Nhật ký Đức Giêsu P6

Thần Khí của Cha chạy rần rần trong cơ thể của con. Con giơ tay lên sáu chum nước. Con truyền cho nó phải hóa thành rượu. Ý của con là ý của Cha. Sức mạnh của con là sức mạnh của Cha.