Gương Thánh Gioan Baotixita cho Việt Nam hôm nay

Gương Thánh Gioan Baotixita cho Việt Nam hôm nay Thứ năm, bắt chước thánh Gioan Baotixita là vâng phục ơn gọi thực sự là do Chúa.
Thánh Gioan Baotixita được Chúa gọi thực sự. Ơn gọi của Ngài được chứng minh rõ rệt qua những gì đã xảy ra cho ông Dacaria và vợ là bà Êlisabét (x. Lc 1,5-25). Ngài không tự mình xin ơn gọi đó. Ngài càng không bao giờ vận động cho mình được làm ngôn sứ của Chúa.

ƠN GỌI TỪ NHỮNG MẢNH ĐẤT

ƠN GỌI TỪ NHỮNG MẢNH ĐẤT Ơn Chúa và kinh nghiệm cho tôi thấy mỗi người có thể ví như một mảnh đất sẽ được nhiều thứ hạt giống gieo vào. Phải là hạt giống tốt, và đất cũng phải được chăm sóc tốt, thì mới trổ sinh ra được hoa trái tốt.