ông đồ
Câu đối Tết thời hiện đại

Câu đối Tết thời hiện đại

Câu đối hay “đối liên” là thể văn có hai vế đối xứng, với số chữ trên dưới bằng nhau và xếp theo luật bằng, trắc nhất định, được coi là một loại hình nghệ thuật độc đáo hấp dẫn, một thú chơi văn chương tao nhã lâu đời của người Việt.

Sẽ có phôi pha và những trường tồn

Sẽ có phôi pha và những trường tồn Một vài tuần cận Tết, bầu khí xao động của những ngày cuối năm len lỏi vào từng gia đình.