quan điểm
Thượng hội đồng Giám mục đồng hành cùng Đức Thánh Cha

Thượng hội đồng Giám mục đồng hành cùng Đức Thánh Cha

Thượng hội đồng Giám mục (THĐGM) là một cơ quan thường trực do ĐTC Phaolô VI thiết lập ngày 15.9.1965, nhằm đáp lại nguyện vọng của các Nghị phụ Công đồng Vatican II, hầu duy trì niềm hứng khởi từ các trải nghiệm ở Công đồng.