Khắc phục việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế

Khắc phục việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế Nhiều địa phương cũng đã cố gắng khắc phục, song trên thực tế, đây đó vẫn còn cảnh một người có 2 - 3 thẻ bảo hiểm y tế, phần lớn rơi vào nhóm đối tượng nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, thân nhân sĩ quan quân đội...