Thay đổi cách nhìn và thực hành liên quan đến Dâng lễ - bài ca Tiến lễ (P2)

Thay đổi cách nhìn và thực hành liên quan đến Dâng lễ - bài ca Tiến lễ (P2) Chuẩn bị Lễ vật là sự khai mào cho việc thánh hóa và thánh hiến lễ phẩm sẽ diễn ra trong phần Kinh nguyện Thánh Thể và bản chất thứ yếu (ít quan trọng) này phải được suy nghĩ đến cho bất cứ sự chọn lựa nào về âm nhạc.

Ơn đại xá “Portiuncula”

Ơn đại xá “Portiuncula” Từ trưa ngày 1.8 cho đến hết ngày 2.8, tín hữu đến viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

Tình huống khó xảy ra?

Tình huống khó xảy ra? Cha không ngờ rằng trong thánh lễ trước đó, giáo dân đã rước lễ hết Mình Thánh Chúa, nên linh mục chủ tế thánh lễ ban sáng không còn lưu giữ Mình Thánh Chúa trong Nhà Tạm

Có nên lấy Mình Thánh từ Nhà Tạm để cho rước lễ?

Có nên lấy Mình Thánh từ Nhà Tạm để cho rước lễ? Một thực tế vẫn xảy ra trong Thánh lễ là thừa tác viên phụng vụ (thầy phó tế / linh mục đồng tế) hay chính vị chủ tế Thánh lễ thường xuyên đi đến nhà tạm để lấy Mình Thánh cho rước lễ.