Còn nhiều ưu tư về sách đạo

Còn nhiều ưu tư về sách đạo Nhiều người Công giáo khi muốn đọc sách đạo khá lúng túng, không biết mua ở đâu, ngay cả ở những vùng có đông đồng bào Công giáo.

Lối đi nào cho sách Công giáo

Lối đi nào  cho sách Công giáo Làm thế nào để ngày càng nhiều người, nhất là giới trẻ mộ mến và đọc sách đạo là thao thức của nhiều vị chủ chăn và phụ huynh.