Người Công giáo và việc đọc sách nhà đạo

Người Công giáo và việc đọc sách nhà đạo Bị cuốn theo dòng chảy của xã hội hiện đại, người ta dần buông bỏ thói quen đọc sách mà thay vào đó là tập trung đến các thiết bị điện tử.