sống lại
Sinh thì...

Sinh thì...

Thế hệ tôi, những người ở lứa tuổi U60, U70 vẫn thường quen nghe, đọc nhiều lần từ “sinh thì” và được hiểu với ý nghĩa đơn giản là nói về sự chết, như khi ngắm chặng Đàng Thánh Giá: “Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá”.

Tái sinh, ơn

Tái sinh, ơn Tái sinh là việc Thiên Chúa ban cho con người sự sống mới - được tham dự vào sự sống thần linh của Ngài, khác với sự sống tự nhiên của con người.

Giêrusalem và ý nghĩa

Giêrusalem và ý nghĩa Được Thiên Chúa chọn làm thánh điện của Ngài, Giêrusalem biểu trưng cho nơi Chúa ngự và trở thành nơi duy nhất thích hợp để dâng lễ thờ phượng.