sự chết
Đối diện với cái chết

Đối diện với cái chết

Thực tế cho thấy con người ta ai cũng đều phải chết! Có ngày sinh ắt có ngày tử. Đó là chân lý. Chết là giai đoạn cuối cùng trong bốn giai đoạn cuộc sống của mỗi người: sinh - lão - bệnh - tử.

Sinh thì...

Sinh thì... Thế hệ tôi, những người ở lứa tuổi U60, U70 vẫn thường quen nghe, đọc nhiều lần từ “sinh thì” và được hiểu với ý nghĩa đơn giản là nói về sự chết, như khi ngắm chặng Đàng Thánh Giá: “Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá”.

Chết / Sự chết của các tín hữu

Chết / Sự chết của các tín hữu Những ai tin ở Chúa Giêsu Kitô sẽ ra khỏi cuộc sống hiện tại để được vui sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

Chỉ một chữ “Yêu”

Chỉ một chữ “Yêu” Cái chết luôn là một ẩn số đối với con người ở mọi nơi và trong mọi thời đại. Kitô giáo gọi đó là một mầu nhiệm - mầu nhiệm sự chết. Mầu nhiệm này được các Kitô hữu giải thích dưới nhãn quan của đức tin.

Hẹn gặp không hẹn giờ

Hẹn gặp không hẹn giờ Thời gian của tháng 11 và hình ảnh đi viếng nghĩa trang cũng như những lời cầu kinh trong các cộng đoàn luôn gợi lại nhiều suy tư.

NHỮNG NỖI ĐAU THÂN MẬT

NHỮNG NỖI ĐAU THÂN MẬT Đau khổ chiếm một mảng lớn của thời sự hằng ngày trên mọi phương tiện thông tin. Có thể nói: Đau khổ là một loại trường dạy đạo đức.