Tin mới

Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(3)
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(3)
Đoàn truyền giáo lên đường chuyến này phải có quốc tịch La Mã, để có chỗ đứng trong xã hội mà mạnh dạn loan báo Tin Mừng. Bước đầu Anh quyết định chọn ba người: Phaolô, trưởng đoàn; Bạcnaba và Xila, trợ lý.
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(3)
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(3)
Đoàn truyền giáo lên đường chuyến này phải có quốc tịch La Mã, để có chỗ đứng trong xã hội mà mạnh dạn loan báo Tin Mừng. Bước đầu Anh...