Sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền thông thứ 51

Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền thông thứ 51 Trong sứ điệp nhân Ngày Thế Giới truyền thông công bố hôm 24-1-2017, Đức Thánh Cha kêu gọi nhìn thực tại trong nhãn giới Tin Mừng và truyền thông trong niềm hy vọng.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và người Tị nạn 2017

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và người Tị nạn 2017 Chúa nhật 15.1.2017 là ngày Thế giới Di dân và tị nạn lần thứ 103, năm nay có chủ đề là “Các trẻ em nhập cư, những người dễ bị tổn thương và không có tiếng nói”

Phục vụ là sứ điệp Tin Mừng

Phục vụ là sứ điệp Tin Mừng Chủ đề “Sẵn sàng phục vụ” phù hợp với ngày Chúa nhật truyền giáo hôm nay. Nhà truyền giáo lý tưởng nên dành những điều tốt đẹp cho người dân mà họ được gởi đến để phục vụ. Kế hoạch, hoạt động, lối sống của nhà truyền giáo cần phải phù hợp với nhu cầu thực sự của dân chúng.

Sứ điệp cứu phần nguy rỗi

Sứ điệp cứu phần nguy rỗi Liên hệ đó là đi trước dọn đường. Trách nhiệm đó rất cao cả. Chính Thiên Chúa đã gọi Ngài, đã chọn Ngài, đã thánh hóa Ngài, đã sai Ngài, đã trao trách nhiệm cho Ngài. Mục đích để cứu nguy phần rỗi.