Tạ Tỵ
Tạ Tỵ, con người của hội họa và văn chương

Tạ Tỵ, con người của hội họa và văn chương

Là một nghệ sĩ đa tài, tác phẩm hội họa của Tạ Tỵ không những triển lãm tại Việt Nam (cả hai miền Bắc - Nam) mà còn có mặt trong nhiều bảo tàng mỹ thuật thế giới như Tokyo (Nhật), San Francisco, New York (Mỹ), Paris (Pháp).