thần khí
Thánh Thần  trong đời Chúa Giêsu Kitô

Thánh Thần trong đời Chúa Giêsu Kitô

Chúa Giêsu Kitô đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi thi hành sứ vụ, nhiều lần Chúa Giêsu công khai cho thấy Người có Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Phục sinh, Chúa Thánh Thần chứng tỏ Người là Con Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế gian

Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế gian Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới thụ tạo, để cho thấy sự viễn vông và tội lỗi của lối sống không có Thiên Chúa và mang lại niềm xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa, sự chính trực và án phán xét phải tới.

13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P12)

13 văn bản hay nhất  của Đức Phanxicô (P12) Cầu xin Thiên Chúa đồng hành với chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong tiến trình này cho vinh quang Danh Ngài, nhờ sự can thiệp của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Và cũng xin đừng quên cầu cho tôi nữa.

Trang bị tinh thần

Trang bị tinh thần Thánh Kinh cung cấp các mẫu gương của những cá nhân được trang bị để thực hiện những công việc hay trách vụ thuộc bản chất thiêng liêng.

Làm chứng về Chúa Giêsu Kitô

Làm chứng về Chúa Giêsu Kitô Tân Ước nhận ra nhiều chứng cứ khác nhau về Chúa Giêsu Kitô, nhằm xác quyết về căn tính và tầm quan trọng của Người. Tân Ước cũng nhấn mạnh rằng các tín hữu phải làm chứng về Chúa Kitô trong thế gian.

Thần khí

Thần khí Thần khí có gốc tiếng Hipri là ruah - hơi thở, dịch sang tiếng Hy Lạp là pneuma.

Cần thiết/ tính thiết yếu

Cần thiết/ tính thiết yếu Tính thiết yếu khiến một số hành động và sự kiện xảy ra. Kinh Thánh liên kết sự cần thiết này với những biến cố đặc biệt phải xảy ra theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa cũng như thái độ người tín hữu phải có để đón nhận như kết quả do sự cam kết của họ với Chúa Giêsu Kitô.

TÍNH SỔ TRƯỚC KHI CHẾT

TÍNH SỔ TRƯỚC KHI CHẾT Qua những cái chết, Chúa đang gọi tôi. Chúa gọi tôi hãy nghĩ đến cái chết của chính mình. Cái chết của tôi là kết thúc một chuyến đi lo công việc cho Chúa.

Công việc, mà Chúa trao cho tôi phải lo trong suốt chuyến đi cuộc đời, đã được ghi trong lòng tôi, khi tôi chịu phép Rửa Tội, Thêm Sức, cũng như khi tôi được thụ phong linh mục và giám mục.