Ðể người thân đã khuất được ủi an

Ðể người thân đã khuất được ủi an Chăm sóc mộ phần, hài cốt cho người thân quá cố đã trở thành truyền thống đẹp của người Việt nói chung và các Kitô hữu nói riêng.

Hồng phúc mùa tảo mộ

Hồng phúc mùa tảo mộ Ai trong chúng ta cũng có nguồn cội, ông bà tổ tiên, để nhớ đến, để tìm về như chốn tựa nương vững chắc, như hậu thuẫn đỡ nâng trong những lúc khó khăn.