Qua Thập giá - đến vinh quang

Mừng lễ Thăng Thiên cách cụ thể, là hãy thể hiện niềm vui, niềm tin, niềm hăng say phấn chấn và mạnh dạn vì được tham gia sứ vụ cao cả này. Mỗi người hãy tìm mọi cách giới thiệu Chúa và Tin Mừng cho một người chưa biết Chúa, hay một người đang hờ hững với Chúa ; mỗi gia đình hãy cố gắng giới thiệu Tin Mừng cho một gia đình lương dân hay một gia đình đang lìa xa Giáo Hội. Hãy vững tâm, vì Chúa về trời nhưng không lìa bỏ ta : “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Mừng Chúa lên Trời

Mừng Chúa lên Trời Cùng với Hội Thánh toàn cầu, chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời. Chúa Giêsu lên trời là gì? Là Kitô hữu trưởng thành, không ai giữ mãi quan niệm Chúa lên trời là Chúa bay lên một nơi nào đó trên cao, trên chốn bồng lai tiên cảnh đầy mây.