Thiên Chúa của Đức Giêsu

Thiên Chúa của Đức Giêsu Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 là lời tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ. Tôma và Philípphê đã hỏi Chúa và Chúa đã mạc khải 2 chân lý hết sức quan trọng:

Xuống núi

Xuống núi Những người Do Thái thời Chúa Giêsu luôn tin và trông đợi một Đấng Thiên Sai sẽ đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ, Ngài sẽ dùng quyền năng để cứu rỗi nhân loại.

Chiên Thiên Chúa

Chiên Thiên Chúa Việc Thánh Gioan gọi Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian cho chúng ta hay Chúa Giêsu chính là con chiên vô tội, đáng thương, nhưng phải kê vai gánh tội trần gian, gánh tội cho con người, cho mỗi người, cho chúng ta để cứu độ tất cả nhân loại này.

Tìm được thánh tích của tông đồ Gioan

Tìm được thánh tích của tông đồ Gioan Các nhà khảo cổ học ở Bulgaria cho rằng họ đã tìm thấy tro thuộc về một trong 12 vị tông đồ của Chúa Giêsu, cụ thể là của thánh Gioan, người duy nhất trải qua cái chết già trong số những môn đệ của Đức Kitô.

Năm mới này xin Chúa xót thương con

Năm mới này xin Chúa xót thương con “...Thực tế cho thấy, nhiều khi chúng ta tự hào về những dấu chỉ khác, nhiều khi chúng ta lo cho được những dấu chỉ khác. Nếu không biết phân định, để nhận ra đúng sai trong vấn đề dấu chỉ, thì việc tăng thêm số người tự phong là môn đệ Chúa sẽ rất nguy hại cho Hội Thánh...”

Roma Thành phố vĩnh cửu

Roma Thành phố vĩnh cửu Nguồn gốc, ý nghĩa tôn giáo và lịch sử, cũng như chính phụng vụ về mỗi Đền thờ mang lại cho các tín hữu những hiểu biết nhất định, cũng như mời gọi họ cảm tạ Chúa vì sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài.