Cây và cành Chúa Giêsu và chúng ta

Cây và cành Chúa Giêsu và chúng ta Cây nho hay bất cứ cây có trái nào cũng vậy, nếu gốc to, thân mạnh, sẽ nảy sinh nhiều cành và nhiều trái... Lý do là chính gốc và thân cây chuyển nhựa sống cho cành, cho trái.

Ở lại và ra đi

Ở lại và ra đi Qua những gì tôi vừa kể trên, tôi hiểu thế nào là “ở lại trong Chúa Giêsu” như cành nho sống nhờ sức sống của thân cây nho. Ở lại trong Chúa Giêsu là một đòi hỏi căn bản, mà Chúa Giêsu đặt ra cho mọi môn đệ Chúa. Ai đáp ứng đúng đòi hỏi đó, sẽ sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng.

Cầu nguyện và tỉnh thức

Cầu nguyện và tỉnh thức Thực vậy, cầu nguyện lúc đó tự nhiên thay đổi. Hầu như ai cũng cầu nguyện một cách rất đơn sơ và riêng tư tập trung vào gặp gỡ Chúa. Cốt yếu là bằng tấm lòng tin cậy, họ gặp gỡ Chúa một cách thân mật.