EXSULTET – Bài công bố Tin mừng Phục Sinh

EXSULTET – Bài công bố Tin mừng Phục Sinh Một trong những lễ nghi đặc sắc của Thánh lễ Vọng Phục sinh là phần Phụng vụ Ánh sáng hay Nghi thức Thắp nến Phục sinh trong đó có việc công bố Tin Mừng Phục sinh, tức công bố bài Exultet1 hay Exsultet [bởi động từ exsultare có nghĩa là nhảy mừng, hân hoan, vui sướng]

Chút tâm sự về đón nhận tình yêu thương xót Chúa

Chút tâm sự về đón nhận tình yêu thương xót Chúa Tôi rất vui với cái nhìn về Chúa. Người rất xa, mà lại rất gần. Người rất cao sang, mà lại coi sự ở với kẻ bé mọn, là một hạnh phúc. Tôi tin Chúa rất yêu thương tôi. Chúa đã chia sẻ sự sống của Người cho tôi.

Tâm tư trước tình hình phát triển

Tâm tư trước tình hình phát triển Trong lãnh vực đạo công giáo, tình hình phát triển nội bộ cần được phân định đúng. Có những phát triển giúp đời sống đạo thêm vững mạnh trong sáng.

Hạt lúa tin mừng

Hạt lúa tin mừng Để trả lời, Chúa cho tôi nhớ lại lời Người đã nói với thánh Tông đồ Phaolô xưa: “Ơn của Cha đã đủ cho con, vì sức mạnh của Cha được biểu lộ trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9).

“Không quá nghiêm ngặt nhưng cũng không quá dễ dãi”

“Không quá nghiêm ngặt nhưng cũng không quá dễ dãi” ĐHY Christoph Schonborn trả lời báo La Croix về kỳ THĐGM đang diễn ra

Nhìn vào ba đối thoại để tin mừng thấm nhập theo đức tin

Nhìn vào ba đối thoại để tin mừng thấm nhập theo đức tin Chúa dạy tôi hãy dùng đức tin mà nhìn Chúa trong Phúc Âm. Tôi vâng làm như vậy. Dần dần tôi thấy ba đối thoại, mà Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vừa nhắc đến, đã được chính Chúa Giêsu thực hiện một cách rất cụ thể rõ ràng tại Do Thái. Đơn giản như sau:

Nước Trời có tự động phát triển

Nước Trời có tự động phát triển Nhìn lại 2 dụ ngôn: Dụ ngôn hạt cải, ta có thể tìm gặp ở cả 2 Tin Mừng Nhất Lãm (Mt.13,31-32) (Lc.13,18-19). Còn dụ ngôn Hạt giống âm thầm mọc (Mc.4,26-29) là của riêng Tin Mừng Thánh Marco.