tin yêu
Nhớ về đức giáo hoàng bênêđictô xvi

Nhớ về Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

“Tin là trong cảnh tối tăm của thế giới, tôi chạm vào tay Chúa, và trong thinh lặng, tôi nghe được Lời Chúa, và tôi nhìn thấy được tình yêu Chúa”. Đức Bênêđictô XVI nói những lời trên ngày 23.2.2013, dịp bế mạc tĩnh tâm giáo triều.