Quăng mình ra để chạm những phận người...

Quăng mình ra để chạm những phận người... Đối với linh mục FX Nguyễn Minh Nhật, dòng Đaminh (OP), phụng sự Chúa chính là sử dụng hiệu quả công cụ Chúa ban cho mình để phục vụ người khác.

Hội viên Salêdiêng Việt Nam đầu tiên từ trần

Hội viên Saldiêng Việt Nam đầu tiên từ trần Ngày 4.4.2017, linh mục Isidore Lê Hướng, Hội viên Salêdiêng Việt Nam đầu tiên đã được Chúa gọi về tại Học viện Don Rua Đà Lạt, hưởng thọ 91 tuổi.

50 năm tỉnh dòng Đa Minh việt nam

50 năm tỉnh dòng Đa Minh việt nam Sáng ngày 18.3.2017, tại nhà thờ giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông (TGP.TPHCM), Đức Tổng Giám mục TGP.TPHCM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành lập Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.

25 năm Dòng Đức Bà Truyền Giáo ở Quang Lâm

25 năm Dòng Đức Bà Truyền Giáo ở Quang Lâm Cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo vừa kỷ niệm 25 năm hiện diện ở giáo xứ Quang Lâm vào sáng ngày 27.10.2016 tại nhà thờ Quang Lâm (huyện Tân Phú, Đồng Nai - GP Xuân Lộc).

Tu huynh William Gagnon. OH chứng nhân lòng thương xót

Tu huynh William Gagnon. OH chứng nhân lòng thương xót Ngày 14.12.2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn phong một số vị Tôi Tớ Chúa lên bậc Đáng Kính, trong đó có tu huynh William Gagnon, một tu sĩ thuộc Hội dòng Thánh Gioan Thiên Chúa (O.H)