trở về Nadarét
Lá thư ngỏ gửi Thánh Cả Giuse

Lá thư ngỏ gửi Thánh Cả Giuse

Cầm tờ lý lịch của Cha trong tay, con cảm thấy vô tư, y như tình cờ đọc tấm bia mộ của ai đó trong nghĩa trang thành phố. Bất mãn về sự hiểu biết quá ít về Cha, con lại tiếp tục tìm tòi, moi móc kho tàng lịch sử của loài người.