Cuộc chiến chống nạn buôn người

Cuộc chiến chống nạn buôn người Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống nạn buôn người hãy đặc biệt bảo vệ nạn nhân một cách hữu hiệu hơn, nhất là những di dân.

Đức Phanxicô tôn phong hai vị tử đạo người Colombia

Đức Phanxicô tôn phong hai vị Chân phước người Colombia Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong hai vị tử đạo người Colombia lên bậc Chân phước

Ngày những vị Tử đạo của các Giáo hội Đông Phương

Ngày những vị Tử đạo của các Giáo hội Đông Phương 31.7 được ấn định là Ngày những vị Tử đạo của các Giáo hội Đông Phương.

Giáo hội Lào tôn phong các vị tử đạo

Giáo hội Lào tôn phong các vị tử đạo Đức Hồng y Orlando Quevedo, người Philippines, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã đọc sứ điệp với phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha, trong đó ngài đề cao các vị tử đạo là những anh hùng và lịch sử của họ được loan truyền cho các thế hệ trẻ biết.

NHỮNG NỖI ĐAU THÂN MẬT

NHỮNG NỖI ĐAU THÂN MẬT Đau khổ chiếm một mảng lớn của thời sự hằng ngày trên mọi phương tiện thông tin. Có thể nói: Đau khổ là một loại trường dạy đạo đức.

Tu hội đời

Tu hội đời Các Tu Hội Đời bắt đầu được thành lập từ năm 1947, qua Tông thư Provida Mater Ecclesia (Giáo Hội Mẹ Quan phòng) của Đức Giáo hoàng Piô XII.

Công giáo An Giang làm chứng cho Chúa theo tinh thần hai thánh tử đạo của An Giang

Công giáo An Giang làm chứng cho Chúa theo tinh thần hai thánh tử đạo của An Giang Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã hoạt động tôn giáo tại An Giang. Hai ngài đã chết vì đạo tại An Giang.
Hai thánh đã sống và chết, để đáp lại một ơn gọi. Chúa gọi các ngài hãy là những hạt lúa gieo vào An Giang và hãy chết trong lòng đất An Giang.