Sân bóng Tòa Giám mục

Sân bóng Tòa Giám mục Nói đến Tòa Giám mục (TGM), nhiều người nghĩ ngay đến một nơi tôn nghiêm, kín cổng cao tường chỉ có các Đức cha và một số ít linh mục, tu sĩ sinh sống và làm việc.

Tu sĩ – một gia sản thiêng liêng quý báu của Giáo hội

Tu sĩ – một gia sản thiêng liêng quý báu của Giáo hội Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ Chủ tịch Ủy Ban Tu sĩ thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục giáo phận Thái Bình, đã dành cho báo Công giáo và Dân tộc một buổi trao đổi về hiện trạng đời sống tu trì và nhận định về đời sống thánh hiến tại Việt Nam