Tin mới

18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P6)
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P6)
Những tiếng gõ cửa dồn dập kéo Jean-Baptiste Estrade ra khỏi giấc ngủ sâu. Chàng thanh niên nhảy chồm dậy, mở to đôi mắt giữa đêm đen, và hỏi lắp bắp
Nhật ký Đức Giêsu P12
Nhật ký Đức Giêsu P12
Con đặt tay lên xác chết. Con muốn chuyền sức sống của con qua xác chết. Ý chí ấy mạnh như ý chí toàn năng của Cha. Bỗng con xuất thần.
Này con, ngồi dậy.
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(7)
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(7)
Anh đang ngồi tù ở Xêdarê. Ngồi tù mà cứ rung đùi sung sướng y như đại gia đang thưởng thức cao lương mỹ vị trong nhà hàng cao cấp. Trước hết Anh sung sướng quá chừng vì đã đạt được đỉnh điểm của tình yêu.
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P6)
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P6)
Những tiếng gõ cửa dồn dập kéo Jean-Baptiste Estrade ra khỏi giấc ngủ sâu. Chàng thanh niên nhảy chồm dậy, mở to đôi mắt giữa đêm đen, và hỏi lắp...
Nhật ký Đức Giêsu P12
Nhật ký Đức Giêsu P12
Con đặt tay lên xác chết. Con muốn chuyền sức sống của con qua xác chết. Ý chí ấy mạnh như ý chí toàn năng của Cha. Bỗng con xuất...
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(7)
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(7)
Anh đang ngồi tù ở Xêdarê. Ngồi tù mà cứ rung đùi sung sướng y như đại gia đang thưởng thức cao lương mỹ vị trong nhà hàng cao cấp....