yêu thương nhau
Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô

Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô

Việc Chúa Giêsu Kitô trao hiến trọn vẹn chính mình khi vâng phục cho đến chết và chết trên thánh giá, cho thấy tình yêu đáng kinh ngạc của Thiên Chúa đối với tội nhân. Tình yêu này còn tiếp tục khơi gợi và thúc đẩy các Kitô hữu hôm nay.

Một khát khao cần thiết

Một khát khao cần thiết Ai là người thân cận, thì Chúa Giêsu đã giải thích bằng dụ ngôn người Samaritanô tốt lành. Theo đó, người thân cận là người cần đến lòng thương xót của ta. Ta thương họ, là ta trở thành thân cận với họ (x. Lc 10,29-37).

Thanh tẩy và canh tân

Thanh tẩy và canh tân Công đồng Vatican II tuyên bố : “Mẹ Giáo hội không ngừng khuyên giục con cái thanh tẩy và canh tân, để dấu chỉ của Chúa Kitô chiếu sáng rạng ngời trên khuôn mặt Giáo hội” (Hiến chế về Hội Thánh, số 15).

Bầu khí bác ái của truyền giáo

Bầu khí bác ái của truyền giáo Lễ Truyền giáo đã qua rồi. Nhưng công việc truyền giáo vẫn tiếp tục. Vì thế, xin suy nghĩ thêm về hai hình ảnh đã gây được nhiều ảnh hưởng tốt trong lễ Truyền giáo. Mục đích là để gợi ý cho người truyền giáo thêm động lực và sáng kiến trên cuộc hành trình dài của sứ vụ loan báo Tin Mừng tại Việt Nam hôm nay.

Nhìn lại một chặng đường sống điều răn mới

Nhìn lại một chặng đường	sống điều răn mới Khi gặp những người nghèo khổ, bé mọn, hoặc chỉ nghĩ đến họ mà thôi, tôi tự nhiên như nghe tiếng Chúa nói với tôi : “Mỗi lần các con làm việc lành cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Biên giới của tình yêu là tình yêu không biên giới

Biên giới của tình yêu là tình yêu không biên giới Hai từ “yêu thương” đã quá quen thuộc với con người, cách riêng với Kitô hữu. Tình yêu là một đề tài vừa phong phú, vừa hấp dẫn của văn chương, nghệ thuật, phim ảnh… và luôn mang tính thời sự.