Thứ Tư, 31 Tháng Năm, 2023 16:24

Hiện hữu

 

Exsistentia, Existence, Existence

 

Hiện: ngay lúc này; hữu: có, tồn tại. Hiện hữu: đang có, đang tồn tại. Hiện hữu còn gọi là “hiện tồn”.

Hiện hữu là sự hiện diện lúc này và bây giờ của hữu thể một cách khách quan, đối lại với sự hiện hữu chỉ bằng hay trong tư tưởng mà thôi. Trong ngôn ngữ triết học hiện đại và thần học hiện đại, hiện hữu được sử dụng để chỉ việc hữu thể có đấy cách khách quan, độc lập với nhận thức của tha thể, khác với khái niệm hiện diện (Praesentia) (Ví dụ như việc người ta có thể hiện hữu bên nhau mà không hiện diện đối với nhau).

Trong ngôn ngữ thần học, Thiên Chúa vẫn hằng hiện hữu ở khắp mọi nơi và mọi thời, nhưng con người chỉ nhận ra được sự hiện diện của Ngài khi người ta tin Ngài và yêu mến Ngài. Có thể nói rằng, tin và yêu là “chương trình nhận dạng sóng” mà nhờ đó người ta có thể bắt được “tần số” của Thiên Chúa, tức “nghe được” tiếng nói của Thiên Chúa và “thấy được” Ngài.

 

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm