Năm Thánh Lòng Thương Xót: Nghi thức Chúc lành cho những người hành hương

Năm Thánh Lòng Thương Xót: Nghi thức Chúc lành cho những người hành hương Ủy Ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa công bố Nghi thức chúc lành cho những người hành hương trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Muốn được cứu và xin được Chúa cứu

Muốn được cứu và xin được Chúa cứu Chọn việc xấu hơn việc tốt, đó là một sự thực đau đớn. Nhưng còn một sự thực đau đớn hơn nhiều, đó là chọn người xấu hơn người tốt. Trong dinh tổng trấn, khi được quan Philatô hỏi: Muốn tha tên cướp Baraba hay là Giêsu, thì các thượng tế sách động đám đông đòi quan tha cho Baraba, và giết Chúa Giêsu (x. Mc 15,8-12).

Gặp gỡ chúa giêsu phục sinh

Gặp gỡ chúa giêsu phục sinh Chúa Phục Sinh hiện diện trong tôi. Tôi chia sẻ với Người đủ mọi chuyện của đời tôi. Người đồng hành với tôi trên mọi chặng đường. Tôi nhớ lại cảnh Chúa Phục Sinh đã cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmau. Chúa Phục Sinh đã tỏ ra rất gần gũi với các ngài (x. Lc 24,13-33).

Của lễ tôi dâng lên Chúa

Của lễ tôi dâng lên Chúa Cuộc đời là một chuyến đi. Chuyến đi cuộc đời thường gặp nhiều trắc trở bất ngờ. Nếu tôi kiêu ngạo chủ quan nghĩ rằng: Tôi không cần đến ba ơn nói trên, hoặc chần chừ tự ái cho rằng mình không vội phải sửa mình, theo ba ơn nói trên, thì tôi sợ là điều gì phải tới sẽ tới, mà không kịp hối cải.

Nghỉ ngơi/ngủ

Nghỉ ngơi/ngủ Chúa Giêsu Kitô cần nghỉ ngơi: “Ở đấy có giếng của ông Giacob, người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng ...” (Ga 4,6 x. Mc 4,38 6,38 Lc 9,58).

Năm mới và những ra đi mới

Năm mới và những ra đi mới Có một lúc, Chúa cho tôi thấy ý Chúa là thế này: Ra đi bình an trong ơn nghĩa Chúa là một hạnh phúc Chúa sẽ ban cho những kẻ tin theo Chúa biết cầu xin với Chúa.

  • 1
  • 2