chống án tử hình
Người mang hồng ân Chúa cho người vô gia cư ở Philadelphia

Người mang hồng ân Chúa cho người vô gia cư ở Philadelphia

“Mỗi người trong chúng ta đều nắm lời giải cho người vô gia cư”, đó là câu trả lời của nữ tu Mary Scullion, người đang tiến gần đến mục tiêu xóa sổ tình trạng người sống lang thang ở Philadelphia, Mỹ.

Cha John Sullivan được phong Chân phước

Cha John Sullivan được phong Chân phước Thứ Bảy 13.5.2017, tại nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê ở Dublin, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã cử hành lễ tôn phong cha John Sullivan, dòng Tên, người Ireland, lên bậc Chân phước.

Đức Phanxicô ủng hộ người chống án tử hình

Đức Phanxicô ủng hộ người chống án tử hình Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gởi các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ VI chống án tử hình, nhóm tại Oslo, thủ đô Na Uy từ ngày 21 đến 23.6.

Lập trường của Đức Thánh Cha Phanxicô chống án tử hình

Lập trường của Đức Thánh Cha Phanxicô chống án tử hình Sự sống, nhất là sự sống con người thuộc về một mình Thiên Chúa. Kẻ sát nhân vẫn không bị mất phẩm giá của họ và chính Thiên Chúa là người bảo đảm sự sống ấy. Như thánh Ambrosio đã dạy: Thiên Chúa không muốn trừng phạt Cain về tội giết người, vì Ngài muốn kẻ có tội thống hối chứ không muốn họ phải chết.