chúa ba ngôi
Một chúa ba ngôi

MỘT CHÚA BA NGÔI

Dấu thánh giá chúng ta làm thường chỉ mất độ 10 giây! Mười giây để tuyên xưng mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo! Nhưng mà để có được lời tuyên xưng 10 giây ấy là cả một hành trình dài đằng đẵng, từ đời nọ tới đời kia:

Mầu nhiệm tình yêu

Mầu nhiệm tình yêu Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu. Dấu Thánh Giá, dấu chỉ Mầu nhiệm Ba Ngôi, là biểu hiệu đức tin của người Công giáo.

Nguồn Tình Yêu

Nguồn Tình Yêu Để được hạnh phúc, cuộc sống con người được đan kết bởi tình yêu của cha mẹ, anh chị em, bạn hữu... Tình yêu đó được mở rộng ra ngoài xã hội, được liên kết bởi nhiều người.

Ba Ngôi liên kết với nhau

Ba Ngôi liên kết với nhau Từ Ba Ngôi không có trong Kinh Thánh. Nhưng các chân lý hàm ẩn trong ý niệm Ba Ngôi lại được tỏ rõ. Cựu Ước ám chỉ tới số nhiều các ngôi vị trong thần tính. Tân Ước xác quyết Con và Thánh Thần là Thiên Chúa.

Một Mầu nhiệm để sống mỗi ngày

Một Mầu nhiệm để sống mỗi ngày Thiên Chúa không phải là một điều gì mơ hồ và trừu tượng, nhưng Ngài là “Thiên Chúa tình yêu”