Công đồng Vaticano II
Bối cảnh tươi đẹp

Bối cảnh tươi đẹp

Tinh thần canh tân của Công đồng Vaticanô II và lời mời gọi gắn bó với vận mệnh quê hương của các Thư chung HĐGMVN đã thúc đẩy người Công giáo dấn thân một cách thanh thoát trong công cuộc thăng tiến Giáo hội và Xã hội.

Hai mùa xuân

Hai mùa xuân Hình ảnh mùa Xuân cũng được Giáo hội Công giáo sử dụng khi đề cập đến những chặng đường trần thế, trong những sự kiện hoặc biến cố trọng đại. Giáo hội Việt Nam cũng có mùa Xuân riêng của một Giáo hội địa phương.

Thánh nhân thế kỷ 20

Thánh nhân thế kỷ 20 Mẹ Têrêsa Calcutta hiển nhiên là một chân dung nổi bật của Giáo hội trong thế kỷ 20, cùng với Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII (lễ nhớ ngày 11.10) và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (lễ nhớ ngày 22.10) được tôn phong Hiển thánh ngày 27.4.2014.

50 năm rung chuyển

50 năm rung chuyển Giáo hội Công giáo đang ở vào thời điểm kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate (Thời đại chúng ta - 28.10.2015), Sắc lệnh Ad Gentes (Đến với muôn dân - 7.12.1965) và kết thúc Công đồng Vaticanô II (8.12.1965).

Nostra Aetate vẫn là “Thời sự”

Nostra Aetate vẫn là “Thời sự” Tuyên ngôn Nostra Aetate về đối thoại giữa Công giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo, vẫn giữ nguyên vẹn giá trị sau 50 năm được ban bố.

NOSTRA AETATE: 50 năm cống hiến và các thách đố ngày nay

NOSTRA AETATE:  50 năm cống hiến và các thách đố ngày nay Ngày 28.10.1965, Công đồng Vaticanô II công bố Tuyên ngôn Nostra Aetate (Thời đại chúng ta) về các mối tương quan của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo.

Kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vaticanô II

Kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vaticanô II Tháng 1.1959, Đức Gioan XXIII thông báo cho vài vị hồng y biết ý định triệu tập một “Công đồng chung” 92 năm sau Công đồng Vatican I. Việc triệu tập chính thức diễn ra gần hai năm sau, ngày 25.12.1961.

Một đỉnh điểm trong việc bảo vệ môi trường

Một đỉnh điểm trong việc bảo vệ môi trường Từ đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, Công đồng Vaticanô II đã nhận định: “Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người đã nhận lãnh trách nhiệm chinh phục trái đất cùng với tất cả những gì chứa đựng trong đó, quản trị vũ trụ trong thánh thiện và công bằng”(Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 34).

Phó tế vĩnh viễn

Phó tế vĩnh viễn Lúc đầu, chức phó tế được hiểu có tính cách vĩnh viễn. Nhưng khoảng thế kỷ IV-V trở đi, Giáo hội Latinh (Tây phương) nói chung xem phó tế như một thánh chức với sứ vụ tạm thời trước khi chịu chức linh mục