cựu ước
Hé lộ manh mối về người thảo những cuộn giấy Biển Chết

Hé lộ manh mối về người thảo những cuộn giấy Biển Chết

Hàng chục bộ hài cốt được tìm thấy ở hoang mạc Judea thuộc Bờ Tây được cho là có thể giúp hóa giải bí ẩn kéo dài khoảng 2.000 năm qua liên quan đến những bản viết tay cổ nổi tiếng của Kinh Thánh, còn gọi là những cuộn giấy Biển Chết.

Ba Ngôi liên kết với nhau

Ba Ngôi liên kết với nhau Từ Ba Ngôi không có trong Kinh Thánh. Nhưng các chân lý hàm ẩn trong ý niệm Ba Ngôi lại được tỏ rõ. Cựu Ước ám chỉ tới số nhiều các ngôi vị trong thần tính. Tân Ước xác quyết Con và Thánh Thần là Thiên Chúa.

Viết lại thời điểm Cực Ước được soạn thảo

Viết lại thời điểm Cực Ước được soạn thảo Kết luận sau khi phân tích các bản viết tay trên gốm sứ cổ cho thấy những nội dung chủ chốt của Cựu Ước có lẽ đã được ghi chép sớm hơn so với nhìn nhận lâu nay.

Lời Chúa và Hành Động của Chúa

Lời Chúa và Hành Động của Chúa “Lời” là một nét đặc trưng của con người. Con người đích thực là sinh vật có ngôn ngữ, không phải thứ ngôn ngữ nằm trong bình diện thực nghiệm của sinh vật nói chung, nhưng là loại ngôn ngữ có khả năng khai mở tầng ý nghĩa.

Tình yêu đồng phái

Tình yêu đồng phái Tối cao Pháp viện Mỹ đã phán quyết hôn nhân đồng phái là điều hợp với Hiến pháp Liên bang. Phán quyết này liền bị phản ứng. Chẳng hạn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (là Đức Tổng Giám mục Joseph Kurtz) gọi phán quyết ấy là một sai lầm thê thảm.

Thể văn (trong Thánh Kinh)

Thể văn (trong Thánh Kinh) Thể: sự vật có quy mô, cách thức nhất định; văn: tập hợp từ ngữ để thành lời, thành bài. Thể văn: cách thức trình bày tác phẩm.
Thể văn là cách thức diễn đạt văn chương có những quy tắc riêng, được các tác giả sử dụng để trình bày tư tưởng của họ.