đời sống đạo
Tháng Mân Côi trong lòng các tín hữu

Tháng Mân Côi trong lòng các tín hữu

Tháng Mân Côi, người Công giáo lại có những buổi lễ kính Ðức Mẹ và đọc kinh tại nhà cũng như liên gia trong niềm cậy trông, hướng về Mẹ. Không ít các tín hữu vẫn nhớ về mùa thánh thiện này với dấu ấn đẹp.

Thái độ Tin Mừng

Thái độ Tin Mừng Vài ngày gần đây, trước cửa phòng của ĐTC Phanxicô ở Nhà nguyện Thánh Mácta xuất hiện một tấm bảng với hàng chữ bằng tiếng Ý “Vietato lamentarsi” (Không phàn nàn).

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng Bắc bộ (P5)

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng Bắc bộ (tiếp theo kỳ trước) Qua các hương ước của các làng Công giáo cho thấy thứ tự của làng xếp theo chức tước mà không theo sỉ (tuổi). Đó là những quy định trong Điều 83, hương ước làng Nam Am; điều 77 hương ước làng Lạc Đạo; điều thứ 96 hương ước làng Trà Lũ; điều thứ 122 hương ước làng Phú Nhai; điều 113 hương ước làng Vĩnh Trị... Thứ tự trên dưới về cơ bản các làng là giống nhau. Hương ước làng Phú Nhai, khoản thứ 21.

Đời sống đạo của người công giáo qua văn bia và hương ước vùng đồng bằng Bắc bộ (P4)

Đời sống đạo của người công giáo qua văn bia và hương ước vùng đồng bằng Bắc bộ Tất cả các hương ước làng Công giáo đều có những điều mục quy định về tang lễ. Hương ước làng Nam Am có 7 điều, hương ước làng Phú Nhai có 6 điều, hương ước làng Vĩnh Trị có 5 điều… Ấy là vì với người Việt, đặc biệt là người Việt theo Công giáo, thì nghi lễ tang ma là rất quan trọng.

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng bắc bộ (P3)

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng bắc bộ (tiếp theo kỳ trước) Theo phong tục truyền thống, nghĩa là thực hiện các bước trong cưới xin như lễ dạm, lễ ăn hỏi... lễ cưới, lễ lại mặt. Hương ước các làng Công giáo đều quy định con gái gả chồng phải nộp cheo. Thường lấy chồng trong xã tiền nộp cheo ít hơn lấy chồng ngoài xã. Cha mẹ có con lấy chồng phải trình hương hội. Ai không trình phải phạt tiền, thường là phạt gấp đôi.

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng bắc bộ (P2)

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng bắc bộ (tt) Những quy định trong hương ước, phần cuối đều có chế tài với mức phạt bằng tiền và các hình thức phạt khác. Ở làng Lạc Đạo, ai trong diện được cử đi theo kiệu mà không đi sẽ bị phạt 0đ.50 xung quỹ (Điều thứ 76).

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng bắc bộ (P1)

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng bắc bộ Chưa có một thống kê đầy đủ về văn bia, hương ước ghi chép về các hoạt động của Công giáo vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Song, có một điều chắc chắn là số lượng là không nhiều. Trước hết bởi văn bia, hương ước chỉ có được ở xứ đạo, làng Công giáo mà làng Công giáo vùng Đồng Bằng Bắc Bộ cho đến cuối nửa thế kỷ XX so với làng Việt cổ truyền là rất ít.