Đồng bằng sông Cửu Long
Người miền tây lao đao vì hạn mặn

Người miền tây lao đao vì hạn mặn

Thiếu nước ngọt sản xuất, cây cối vàng lá, héo khô, lúa chết… do nhiễm mặn kéo dài là những gì đang diễn ra tại các tỉnh thành Ðồng bằng sông Cửu Long.

Một góc truyền giáo tại đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay

Một góc truyền giáo tại đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay Ðồng bằng sông Cửu Long là vùng đa sắc tộc. Nơi đây quy tụ các cộng đồng người Kinh, Hoa, Khmer, Chăm… cùng sinh sống.