giao ước
Mạc khải trong Cựu Ước

Mạc khải trong Cựu Ước

Cựu Ước cho thấy Thiên Chúa mạc khải trong lịch sử dân Israel, trong các lời chứng được linh ứng của các tiên tri và của các tác giả trong các thời kỳ khác nhau. Nhận thức này về Thiên Chúa chuẩn bị cho mạc khải đầy đủ nơi Chúa Giêsu Kitô thời Tân Ước.

Khai quật nơi bảo tồn Hòm Giao ước

Khai quật nơi bảo tồn Hòm Giao ước Một đội ngũ các nhà khảo cổ học quốc tế đã công bố kế hoạch khảo sát khu vực mà theo Sách Thánh từng cất giấu Hòm Giao ước.

Ngũ tuần, Lễ

Ngũ tuần, Lễ Ngũ: năm; tuần: mười ngày. Ngũ tuần: năm mươi ngày.

Các tội nhân

Các tội nhân Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Chúa Giêsu để nghe Người giảng” (Lc 15,1)

Thần Khí tái sinh

Thần Khí tái sinh Hoạt động của Chúa Thánh Thần đã được hứa từ trước: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 36,26-27 x. Ed 37,24).