Tin mới

Biến cố biến hình
Biến cố biến hình
Biến cố Chúa Kitô biến hình, con người trở nên sáng láng tốt lành, lan tỏa ra cả y phục, ảnh hưởng tới ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan - xảy ra trên núi sau thời gian Chúa cho các môn đệ biết Ngài sẽ lên Giêrusalem chịu chết...
Nhật ký Đức Giêsu P20
Nhật ký Đức Giêsu P20
Thầy chúc anh chị em có một tâm hồn bình an. Bình an của Thầy là niềm vui bất khuất trước mọi nghịch cảnh. Anh chị em sẽ cảm nghiệm lần lần thứ bình an này của Thầy.
Nhật ký Đức Giêsu P2
Nhật ký Đức Giêsu P2
Hôm nay thánh đài Giêrusalem đã vãn người. Tín đồ hành hương đã dỡ lều và lục tục ra về. Thương buôn cũng cuốn gói nhảy phóc lên lưng lạc đà theo hướng Tây trực chỉ Gióppê...
Nhà thờ thánh giá Giêrusalem
Nhà thờ thánh giá Giêrusalem
Chúa Giêsu chịu chết chiều ngày 15 tháng Nisan. Những dụng cụ hành hình gồm thập giá, đinh sắt của Ngài và 2 người trộm cướp bị đóng đinh hai bên bị chôn trong một hố hoặc một hang gần mộ mà ông Giuse Arimatea tặng để táng xác Chúa...
Chúa Giêsu thương tiếc thành đô
Chúa Giêsu thương tiếc thành đô
“Giêrusalem, Giêrusalem... Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang mặc cho các ngươi. Thật vậy, Ta nói cho các ngươi hay: từ nay...
Đôi lời gửi Công Giáo và Dân Tộc
Đôi lời gửi Công Giáo và Dân Tộc
Tôi vừa đọc “Công giáo và Dân tộc” số 1890 tuần lễ 11.1 đến 17.1.2013. Trong đó có một bài khiến tôi suy nghĩ nhiều. Đó là bài “Có đáp ứng được những thách đố?” của tác giả Nguyễn Thanh Long.
Biến cố biến hình
Biến cố biến hình
Biến cố Chúa Kitô biến hình, con người trở nên sáng láng tốt lành, lan tỏa ra cả y phục, ảnh hưởng tới ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan...
Nhật ký Đức Giêsu P20
Nhật ký Đức Giêsu P20
Thầy chúc anh chị em có một tâm hồn bình an. Bình an của Thầy là niềm vui bất khuất trước mọi nghịch cảnh. Anh chị em sẽ cảm nghiệm...
Nhật ký Đức Giêsu P2
Nhật ký Đức Giêsu P2
Hôm nay thánh đài Giêrusalem đã vãn người. Tín đồ hành hương đã dỡ lều và lục tục ra về. Thương buôn cũng cuốn gói nhảy phóc lên lưng lạc...
Nhà thờ thánh giá Giêrusalem
Nhà thờ thánh giá Giêrusalem
Chúa Giêsu chịu chết chiều ngày 15 tháng Nisan. Những dụng cụ hành hình gồm thập giá, đinh sắt của Ngài và 2 người trộm cướp bị đóng đinh hai...
Chúa Giêsu thương tiếc thành đô
Chúa Giêsu thương tiếc thành đô
“Giêrusalem, Giêrusalem... Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu. Thì này, nhà...
Đôi lời gửi Công Giáo và Dân Tộc
Đôi lời gửi Công Giáo và Dân Tộc
Tôi vừa đọc “Công giáo và Dân tộc” số 1890 tuần lễ 11.1 đến 17.1.2013. Trong đó có một bài khiến tôi suy nghĩ nhiều. Đó là bài “Có đáp...