hội thánh việt nam
Tâm tình về Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình

Tâm tình về Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình

Trước năm 1980, tôi được quen biết Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình một cách bình thường. Nhưng biến cố sau đây đã khiến tôi mến phục Ngài sâu sắc, kèm theo sự gần gũi thân tình.

Phiên dịch đức tin

Phiên dịch đức tin Hiện nay, đâu đâu trong Hội Thánh Việt Nam cũng nói về vấn đề đức tin, như : Sống đức tin, học hỏi về đức tin, rao giảng đức tin, làm chứng cho đức tin, cộng đoàn đức tin.

Hội thánh Việt Nam sau đại lễ và đại hội

Hội thánh Việt Nam sau đại lễ và đại hội Hội Thánh sẽ làm chứng về Chúa thế nào trong những điều kiện cụ thể của xã hội Việt Nam lúc này một cách sống động và có hiệu quả ? Đó là câu hỏi nên đặt ra. Dưới đây là một suy tư xin mạo muội đóng góp.

Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay

Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay Tâm hồn con người Việt Nam đang như được đánh thức bởi thế giới thần thiêng. Sự phát triển các lễ hội không chỉ là một phát triển văn hóa, mà cũng là phát triển tâm thức về thế giới thần thiêng. Hiện tượng đó được nhận thấy ở những lễ nghi và những cầu kinh mang màu sắc tôn giáo, thường đi kèm với các lễ hội tại Việt Nam ít lâu nay.

Tháng 10 và những gợi nhớ gợi nhìn

Tháng 10 và những gợi nhớ gợi nhìn Những gọi nhớ về thời xưa và những gợi nhìn về thời nay là một công trình lớn, có quy mô rộng. Phần đông dân chúng, nếu không nắm bắt được chiều sâu tư tưởng, cũng dễ tiếp thu được những hình ảnh đẹp gây nên cảm xúc.

Học từ những chuyển biến hôm nay

Học từ những chuyển biến hôm nay Tôi không có tham vọng học hết, và tất nhiên tôi cũng không có thể học tất cả. Nên tôi chọn học những gì có nhiều liên hệ đến tu đức trong những chuyển biến tại xã hội và Giáo hội Việt Nam hôm nay.

Hồn của đối thoại nơi người môn đệ Chúa Giêsu

Hồn của đối thoại nơi người môn đệ Chúa Giêsu Riêng tại Hội Thánh Việt Nam, đối thoại càng ngày càng được đặt thành vấn đề nóng. Như đối thoại với nền văn hóa dân tộc, với người nghèo, với chế độ, với các tôn giáo bạn. Đối thoại giữa các thành phần khác nhau trong nội bộ Hội Thánh cũng đang là vấn đề quan trọng cần quan tâm.

Một cái nhìn về Hội Thánh địa phương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975

Một cái nhìn về Hội Thánh địa phương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 Từ thời sự, Hội Thánh đã đi tìm về Nguồn. Nguồn là Lời Chúa. Nhờ Lời Chúa để phân biệt đúng sai. Cái sai thì bỏ, cái đúng thì giữ lại và phát triển.