Tin mới

Phiên dịch đức tin
Phiên dịch đức tin
Hiện nay, đâu đâu trong Hội Thánh Việt Nam cũng nói về vấn đề đức tin, như : Sống đức tin, học hỏi về đức tin, rao giảng đức tin, làm chứng cho đức tin, cộng đoàn đức tin.
Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Tâm hồn con người Việt Nam đang như được đánh thức bởi thế giới thần thiêng. Sự phát triển các lễ hội không chỉ là một phát triển văn hóa, mà cũng là phát triển tâm thức về thế giới thần thiêng. Hiện tượng đó được nhận thấy ở những...
Hội thánh Việt Nam sau đại lễ và đại hội
Hội thánh Việt Nam sau đại lễ và đại hội
Hội Thánh sẽ làm chứng về Chúa thế nào trong những điều kiện cụ thể của xã hội Việt Nam lúc này một cách sống động và có hiệu quả ? Đó là câu hỏi nên đặt ra. Dưới đây là một suy tư xin mạo muội đóng góp.
Tháng 10 và những gợi nhớ gợi nhìn
Tháng 10 và những gợi nhớ gợi nhìn
Những gọi nhớ về thời xưa và những gợi nhìn về thời nay là một công trình lớn, có quy mô rộng. Phần đông dân chúng, nếu không nắm bắt được chiều sâu tư tưởng, cũng dễ tiếp thu được những hình ảnh đẹp gây nên cảm xúc.
Tâm tình về Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
Tâm tình về Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
Trước năm 1980, tôi được quen biết Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình một cách bình thường. Nhưng biến cố sau đây đã khiến tôi mến phục Ngài sâu sắc, kèm theo sự gần gũi thân tình.
Học từ những chuyển biến hôm nay
Học từ những chuyển biến hôm nay
Tôi không có tham vọng học hết, và tất nhiên tôi cũng không có thể học tất cả. Nên tôi chọn học những gì có nhiều liên hệ đến tu đức trong những chuyển biến tại xã hội và Giáo hội Việt Nam hôm nay.
Hồn của đối thoại nơi người môn đệ Chúa Giêsu
Hồn của đối thoại nơi người môn đệ Chúa Giêsu
Riêng tại Hội Thánh Việt Nam, đối thoại càng ngày càng được đặt thành vấn đề nóng. Như đối thoại với nền văn hóa dân tộc, với người nghèo, với chế độ, với các tôn giáo bạn. Đối thoại giữa các thành phần khác nhau trong nội bộ Hội Thánh...
Một cái nhìn về Hội Thánh địa phương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975
Một cái nhìn về Hội Thánh địa phương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975
Từ thời sự, Hội Thánh đã đi tìm về Nguồn. Nguồn là Lời Chúa. Nhờ Lời Chúa để phân biệt đúng sai. Cái sai thì bỏ, cái đúng thì giữ lại và phát triển.
Phiên dịch đức tin
Phiên dịch đức tin
Hiện nay, đâu đâu trong Hội Thánh Việt Nam cũng nói về vấn đề đức tin, như : Sống đức tin, học hỏi về đức tin, rao giảng đức tin,...
Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Tâm hồn con người Việt Nam đang như được đánh thức bởi thế giới thần thiêng. Sự phát triển các lễ hội không chỉ là một phát triển văn hóa,...
Hội thánh Việt Nam sau đại lễ và đại hội
Hội thánh Việt Nam sau đại lễ và đại hội
Hội Thánh sẽ làm chứng về Chúa thế nào trong những điều kiện cụ thể của xã hội Việt Nam lúc này một cách sống động và có hiệu quả...
Tháng 10 và những gợi nhớ gợi nhìn
Tháng 10 và những gợi nhớ gợi nhìn
Những gọi nhớ về thời xưa và những gợi nhìn về thời nay là một công trình lớn, có quy mô rộng. Phần đông dân chúng, nếu không nắm bắt...
Tâm tình về Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
Tâm tình về Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
Trước năm 1980, tôi được quen biết Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình một cách bình thường. Nhưng biến cố sau đây đã khiến tôi mến phục Ngài...
Học từ những chuyển biến hôm nay
Học từ những chuyển biến hôm nay
Tôi không có tham vọng học hết, và tất nhiên tôi cũng không có thể học tất cả. Nên tôi chọn học những gì có nhiều liên hệ đến tu...
Hồn của đối thoại nơi người môn đệ Chúa Giêsu
Hồn của đối thoại nơi người môn đệ Chúa Giêsu
Riêng tại Hội Thánh Việt Nam, đối thoại càng ngày càng được đặt thành vấn đề nóng. Như đối thoại với nền văn hóa dân tộc, với người nghèo, với...
Một cái nhìn về Hội Thánh địa phương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975
Một cái nhìn về Hội Thánh địa phương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975
Từ thời sự, Hội Thánh đã đi tìm về Nguồn. Nguồn là Lời Chúa. Nhờ Lời Chúa để phân biệt đúng sai. Cái sai thì bỏ, cái đúng thì giữ...